• 25 czerwca 2022
 • 09:00
 • Dolnośląski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13 (biurowiec ASCO), 50-048 Wrocław

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele KRF z województwa dolnośląskiego serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe pt.: „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem telerehabilitacji”

Prowadzący: mgr Małgorzata Rodzeń

Termin: 25 czerwca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00

               26 czerwca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, w budynku, w którym siedzibę ma Dolnośląski Oddział Terenowy Biura KIF: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13 (biurowiec ASCO), 50-048 Wrocław.

Warunkiem udziału w warsztacie jest wcześniejsza rejestracja mailowa pod adresem: oddzial.dolnoslaski@kif.info.pl oraz uregulowane należności z tytułu składek członkowskich.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer PWZFz oraz miasto.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszą rejestrację mailową. W zajęciach warsztatowych może wziąć udział maksymalnie 12 osób. Decyduje kolejność ogłoszeń. Pierwsze 12 osób warsztat w dniu 25.06.2022, kolejne 12 osób w dniu 26.06.2022.

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sprawdzenie, czy dana osoba nie zalega z opłacaniem składek.

Program wydarzenia:

 9:00 Przywitanie uczestników

9:15 Wprowadzenie do problematyki pracy z pacjentem po operacji kręgosłupa lędźwiowego

 •  Etiologia uszkodzeń krążka międzykręgowego
 •  Leczenie zachowawcze a operacyjne
 •  Pacjent z bólem w czasach pandemii

10:00 Założenia rehabilitacji pooperacyjnej na poszczególnych jej etapach

 •  Regeneracja tkanek miękkich
 •  Reedukacja nerwowo-mięśniowa
 •  Stabilizacja
 •  Edukacja posturalna
 •  Odtwarzanie prawidłowych wzorców ruchowych

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Relacja fizjoterapeuta-pacjent-operator

 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych pacjentów: Jak długo mogę siedzieć, w jakiej pozycji mam spać?
 • Świadomy pacjent – skuteczna terapia
 • Ból po operacji – co dalej?

12:00 Możliwości i techniki przywracania stabilizacji kręgosłupa i odtwarzania prawidłowych wzorców ruchowych

 • System kontroli czynnej i biernej dla stabilizacji odcinka lędźwiowego
 • Stabilizatory głębokie i ich wpływ na powrót do prawidłowego funkcjonowania po zabiegu operacyjnym
 • Metoda Pilatesa jako wsparcie dla reedukacji wzorca ruchu i poprawy „core stability”

13:00 Przerwa kawowa

13:30 Pacjent w gabinecie a pacjent on-line

 • Możliwości pracy on-line
 • Telerehabilitacja pacjentów – program we współpracy z CMUJ w Krakowie

14:00 Przygotowanie pacjenta do powrotu do pracy zawodowej oraz do obciążeń charakterystycznych dla jego hobby, sportu.

14:40 Pytania

15:00 Zakończenie spotkania

Prowadzenie poszczególnych bloków tematycznych będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny, z możliwością zadawania pytań. W czasie prezentacji tematów będą przedstawione filmy i przykłady pracy z pacjentami.

Spotkania warsztatowe będą prowadzone zgodnie z rekomendacjami GIS i KRF dotyczącymi zmniejszenia rozprzestrzeniania COVID-19. Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 z ważnym tzw. paszportem covidowym.