• 28 marca 2017
 • 12:00
 • Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (budynek biurowy CH8, parter)

Plan IV Posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów

12:00 – 14:15 Część I

 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie i stwierdza kworum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z III Posiedzenia KRF z dnia 28 lutego 2017 roku.
 5. Przedstawienie aktualnej informacji na temat rejestracji fizjoterapeutów w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz wpływających do Biura KIF wnioskach o wydanie prawa wykonywania zawodu.
 6. Podjęcie uchwały o przyznaniu pierwszych praw wykonywania zawodu.
 7. Dyskusja i uchwalenie budżetu na rok 2017.

14:15 – 14:45 Przerwa

14:45 – 16:00 Część II

 1. Omówienie i uchwalenie regulaminu funkcjonowania zespołów tematycznych.
 2. Omówienie i uchwalenie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
 3. Sprawy różne:
  • ustalenie wytycznych dla uczelni odpowiedzialnych za przygotowanie do nostryfikacji dyplomu w Polsce –  referent: dr hab. Andrzej Myśliwiec.
  • koncepcja warsztatów i spotkań informacyjnych dla fizjoterapeutów (zarejestrowanych członków KIF) współfinansowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów – referent: dr Zbigniew Wroński.
  • spotkania informacyjne w regionach – prezentacja: Aleksander Lizak.
  • zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie i organizację wyborów delegatów na I KZF.
 1. Wolne wnioski

16.00 zakończenie obrad IV posiedzenia KRF

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?