• 7 września 2023
  • 23:00
  • Bydgoszcz

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF XVI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w dniach 7-9 września 2023 r. w Bydgoszczy.

W trakcie Zjazdu poruszane będą kwestie szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu, ginekologii, urologii, pediatrii, endokrynologii i innych dziedzin medycyny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym technikom diagnostycznym obejmującym m.in. zastosowanie środków kontrastowych oraz badań elastograficznych metodą fali ścinającej o różnym zastosowaniu.

Stacjonarna forma spotkania umożliwi konfrontację i porównanie doświadczeń, wiedzy i umiejętności z innymi oraz zapoznanie się z postępami w technice obrazowania. Podczas Zjazdu uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w sesjach plenarnych, naukowych, a także w warsztatach szkoleniowych i sesjach firmowych.

Więcej informacji:
https://www.ptusg2023.pl/