• 2 czerwca 2023
  • 23:00
  • Biała Podlaska

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem honorowym Prezesa KRF Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. “Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, organizowanej przez Filę AWF Warszawa, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, która odbędzie się w 2 czerwca 2023 r. w Białej Podlaskiej.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Obszary tematyczne i zagadnienia poruszane podczas konferencji będą dotyczyć m.in.: rehabilitacji, sportu osób z niepełnosprawnościami, adaptowanej aktywności fizycznej, edukacji zdrowotnej, terapii zajęciowej, wychowania fizycznego, sportu, e-sportu, rekreacji, turystyki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji:
https://www.awf-bp.edu.pl/nauka/konferencje/ogolnopolska-konferencja-skn-fawf-2023-r/