• 9 grudnia 2022
  • 09:00
  • Warszawa

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pragnie poinformować o objęciu patronatem IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Forum Praktyków – Pediatria”, która odbędzie się 9 grudnia 2022 r.

Niniejszym potwierdzam, że obejmuję honorowym patronatem ww. wydarzenie organizowane przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. w Warszawie.

Po przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy zapraszają na kolejną Konferencję Naukowo-Szkoleniową Forum Praktyków – Pediatria pt. „Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci i młodzieży”.

Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali eksperci-praktycy z dziedziny fizjoterapii, a także lekarze  specjaliści: ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz neurologopeda. Obecny też będzie gość ze Stanów Zjednoczonych – fizjoterapeuta, przedstawiciel koncepcji PRI (Postural Restoration Institute).

Konferencję zakończą warsztaty, podczas których eksperci podzielą się z swoimi doświadczeniami dotyczącymi możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zaburzeniami  w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, także w odniesieniu do całego ciała.

Program, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.awf.edu.pl/wr/aktualnosci/iv-forum-praktykow-pediatria

Program Konferencji Forum Pediatria 2022
INFORMACJA dla uczestników