• 30 stycznia 2021
  • 10:00
  • W trybie on-line

30 stycznia 2021 r. odbędzie się konferencja naukowa pt. „Fizjoterapia i terapia visceralna w rehabilitacji pacjentów z COVID -19 i w zespole postwirusowym”. Podczas obrad zostanie wypracowany międzyośrodkowy program fizjoterapii i terapii visceralnej u pacjentów z COVID – 19, w różnych okresach przebiegu choroby i po jej zakończeniu.

Obrady będą realizowane online.

Organizatorem Konferencji jest Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie wraz z Katedrą Medycyny Osteopatycznej.

Patronat nad Konferencją objęła Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Towarzystwo Osteopatów Polskich.

Więcej informacji: https://www.landpage.co/konferencjanaukowa30stycznia2021

Link do strony wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/402524080815579