• Uchwały nr 401-402/I KRF

  Uchwały nr 401-402/I KRF to imienne uchwały w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 400/I KRF

  Uchwała nr 400/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 399/I KRF (463 kB)

  Uchwała nr 399/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego

 • Uchwała nr 398/I KRF (1 MB)

  Uchwała nr 398/I KRF w sprawie szkoleń zawodowych wraz z załącznikami

 • Uchwała nr 397/I KRF (372 kB)

  Uchwała nr 397/I KRF uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie w zakresie podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej

 • Uchwała nr 396/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 396/I KRF w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 395/I KRF (255 kB)

  Uchwała nr 395/I KRF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2018 wraz z załącznikiem

 • Uchwała nr 394/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 394/I KRF w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z załącznikiem SF 2018 KIF

 • Uchwała nr 393/I KRF (440 kB)

  Uchwała nr 393/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, obsługę oraz wyposażenie sal kongresowych z przeznaczeniem na organizację II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwały nr 390-392/I KRF

  Uchwały nr 390-392/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 389/I KRF

  Uchwała nr 389/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 388/I KRF (172 kB)

  Uchwała nr 388/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kampanii społecznej promującej zawód fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 387/I KRF (261 kB)

  Uchwała nr 387/I KRF w sprawie kontroli fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 386/I KRF oraz Wytyczne KRF RWR (11 MB)

  Uchwała nr 386/I KRF w sprawie przyjęcia Wytycznych do zapisywania w dokumentacji medycznej badania i terapii pediatrycznej

 • Uchwała nr 385/I KRF (2 MB)

  Uchwała nr 385/I KRF w sprawie wytycznych do metodologii ustalania oraz aktualizacji przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów standardów lub wytycznych w fizjoterapii wraz z Załącznikiem do uchwały nr 385/I KRF z dnia 17 maja 2019 r.