• Uchwała nr 439/I KRF (262 kB)

  Uchwała nr 439/I KRF w sprawie przyznania Wiceprezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego.

 • Uchwała nr 438/I KRF

  Uchwała nr 438/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 437/I KRF

  Uchwała nr 437/I KRF w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwały nr 435-436/I KRF

  Uchwały nr 435-436/I KRF to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 434/I KRF

  Uchwała nr 434/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 433/I KRF (166 kB)

  Uchwała nr 433/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykraczania poza zakres uprawnień zawodowych fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 432/I KRF (441 kB)

  Uchwała nr 432/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie kontroli fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 431/I KRF (252 kB)

  Uchwała nr 431/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019

 • Uchwała nr 430/I KRF (245 kB)

  Uchwała nr 430/I KRF w sprawie apelu o dokonanie zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 429/I KRF

  Uchwała nr 429/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 428/I KRF

  Uchwała nr 428/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 427/I KRF (135 kB)

  Uchwała nr 427/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego

 • Uchwała nr 426/I KRF (262 kB)

  Uchwała nr 426/I KRF w sprawie przyznania Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego

 • Uchwała nr 425/I KRF (532 kB)

  Uchwała nr 425/I KRF w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2020 oraz załącznik do Uchwały nr 425/I KRF

 • Uchwała nr 424/I KRF

  Uchwała nr 424/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą