• Uchwała nr 456/I KRF (177 kB)

  Uchwała nr 456/I KRF z dnia 12 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 455/I KRF (331 kB)

  Uchwała nr 455/I KRF w sprawie realizacji obowiązku korporacyjnego wynikającego z członkostwa w WCPT

 • Uchwała nr 454/I KRF (610 kB)

  Uchwała nr 454/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 453/I KRF (1 MB)

  Uchwała nr 453/I KRF w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu

 • Uchwała nr 452/I KRF (425 kB)

  Uchwała nr 452/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

 • Uchwały nr 449-451/I KRF

  Uchwały nr 449-451/I KRF to imienne uchwały w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 448/I KRF

  Uchwała nr 448/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 447/I KRF (140 kB)

  Uchwała nr 447/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na organizację II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 446/I KRF (405 kB)

  Uchwała nr 446/I KRF w sprawie ustalenia listy zebrań rejonowych i ich zasięgu terytorialnego

 • Uchwała nr 445/I KRF

  Uchwała nr 445/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 444/I KRF

  Uchwała nr 444/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 443/I KRF (182 kB)

  Uchwała nr 443/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na realizację usług hotelarskich w związku z organizacją II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 442/I KRF (275 kB)

  Uchwała nr 442/I KRF w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 441/I KRF (258 kB)

  Uchwała nr 441/I KRF w sprawie apelu dotyczącego podjęcia działań w celu poprawy sytuacji świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza

 • Uchwała nr 440/I KRF (259 kB)

  Uchwała nr 440/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie programu walidacji testów aktywności określonych w wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów