• Uchwała nr 418/I KRF (272 kB)

  Uchwała nr 418/I KRF w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego protestu fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 417/I KRF (261 kB)

  Uchwała nr 417/I KRF w sprawie wynajmu dodatkowych powierzchni biurowych na siedzibę Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 416/I KRF

  Uchwała nr 416/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwała nr 415/I KRF

  Uchwała nr 415/I KRF to uchwała o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 414/I KRF (437 kB)

  Uchwała nr 414/I KRF w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 413/I KRF (265 kB)

  Uchwała nr 413/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 412/I KRF (331 kB)

  Uchwała nr 412/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 411/I KRF (265 kB)

  Uchwała nr 411/I KRF w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o członkostwo oraz przystąpienie jako organizacja członkowska do The World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

 • Uchwała nr 410/I KRF

  Uchwała nr 410/I KRF to imienna uchwała o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwały nr 408-409/I KRF

  Uchwały nr 408-409/I KRF to uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwała nr 407/I KRF (172 kB)

  Uchwała nr 407/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie zespołów tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 406/I KRF (771 kB)

  Uchwała nr 406/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 405/I KRF (222 kB)

  Uchwała nr 405/I KRF w sprawie Regulaminu Krajowego Zespołu Kontrolerów

 • Uchwała nr 404/I KRF (587 kB)

  Uchwała nr 404/I KRF zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 403/I KRF

  Uchwała nr 403/I KRF w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą