• Uchwała nr 126/I KRF (224 kB)

  Uchwała nr 126/I KRF/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwała nr 125/I KRF (338 kB)

  Uchwała nr 125/I KRF/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaświadczeń stwierdzających, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwały nr 123-124

  Uchwały nr 123-124/I KRF/2017 to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz

 • Uchwały nr 121-122/I KRF

  Uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały.

 • Uchwała nr 120/I KRF (1 MB)

  W sprawie wydawania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

 • Uchwała nr 119/I KRF (307 kB)

  W sprawie przyznania Wiceprezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego

 • Uchwała nr 118/I KRF (261 kB)

  W sprawie wskazania osoby pełniącej obowiązki członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów, którego mandat został zawieszony

 • Uchwała nr 117/I KRF (288 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” – Projekt procedowany w trybie obiegowym

 • Uchwały nr 114-116/I KRF

  Uchwały nr 114-116/I KRF/2017 to imienne uchwały o odmowie nadania PWZFz.

 • Uchwały nr 111-113/I KRF

  Uchwała nr 111-113/I KRF/2017 to uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały

 • Uchwały nr 109-110/I KRF

  Uchwały 109-110/I KRF/2017 to imienne uchwały o nadaniu PWZFz

 • Uchwała nr 108/I KRF (197 kB)

  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zawieszenia mandatu członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 107/I KRF (645 kB)

  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uchwała nr 106/I KRF (3 MB)

  z dnia 23 listopada 2017r. sprawie zatwierdzenia planowanych wpływów i wydatków Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2018

 • Uchwały nr 104-105/I KRF

  Uchwały nr 104-105/I KRF/2017 to uchwały o nadaniu PWZFz osobom określonym w załączniku do uchwały