• Uchwała nr 42/I KRF (735 kB)

  W sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów

 • Uchwała nr 41/I KRF (8 MB)

  W sprawie budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2017.

 • Uchwała nr 15-40/I KRF/2017

  Uchwały nr 15-40/I KRF/2017 są to imienne uchwały o nadaniu PWZFz

 • Uchwała nr 14/I KRF/2017 (375 kB)

  W sprawie osób uprawnionych do zawarcia umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

 • Uchwała nr 13/I KRF/2017 (1 MB)

  W sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.

 • Uchwała nr 12/I KRF/2017 (2 MB)

  W sprawie zaświadczeń stwierdzających, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Uchwała nr 11/I KRF/2017 (228 kB)

  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego.

 • Uchwała nr 10/I KRF/2017 (130 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Nauki

 • Uchwała nr 9/I KRF/2017 (142 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych

 • Uchwała nr 8/I KRF/2017 (142 kB)

  W sprawie powołania Zespołu Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów do Spraw Szkolnictwa

 • Uchwała nr 7/I KRF/2017 (260 kB)

  W sprawie składki członkowskiej

 • Uchwała nr 6/I KRF/2017 (173 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

 • Uchwała nr 5/I KRF/2017 (168 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

 • Uchwała nr 4/I KRF/2017 (199 kB)

  W sprawie opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”