Krajowa Izba Fizjoterapeutów< – Powstała w 2016 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu.

Fizjoterapeuci pod względem liczebności są trzecią po lekarzach i pielęgniarkach medyczną grupą zawodową (ponad 57 tysięcy). Również od 2016 roku zawód fizjoterapeuty jest zawodem zaufania publicznego.