Ministerstwo Zdrowia wprowadza telerehabilitację na czas epidemii

W odpowiedzi na liczne apele i działania KIF, rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzono w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość udzielania świadczeń rehabilitacyjnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. telerehabilitacja). Dowiedz się więcej!

Pismo prezesa KRF do MSWiA i Policji przydatne w sytuacji kontroli

W związku z zapowiedziami kontroli, jakich ma dokonywać policja, a także informacjami o karaniu fizjoterapeutów, prezes KRF w piśmie do MSWiA i Policji wyjaśnia, jak działa rozporządzenie o zaprzestaniu świadczeń rehabilitacyjnych i jakie sytuacje wyjątkowe dopuszcza. Zobacz treść całego listu!