Prezes KRF pisze do Premiera i Ministra Zdrowia, upominając się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów

W odpowiedzi na decyzję rządu, który zaplanował otwarcie wszystkich gabinetów rehabilitacji w ostatnim 4 etapie, Prezes KRF napisał listy do Premiera i Ministra Zdrowia, w których upomina się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów jako profesjonalistów medycznych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wojewodowie proszą ich o pomoc w zwalczaniu epidemii COVID-19. Zobacz oba listy!

Pismo prezesa KRF do MSWiA i Policji przydatne w sytuacji kontroli

W związku z zapowiedziami kontroli, jakich ma dokonywać policja, a także informacjami o karaniu fizjoterapeutów, prezes KRF w piśmie do MSWiA i Policji wyjaśnia, jak działa rozporządzenie o zaprzestaniu świadczeń rehabilitacyjnych i jakie sytuacje wyjątkowe dopuszcza. Zobacz treść całego listu!

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonywania świadczeń fizjoterapeutycznych

Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 31 marca 2020 ogłosiła zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, zarówno w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych) komercyjnie, jak i tych związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zobacz cały komunikat!